فرهنگ ما

SHUKE در اصل بالاترین کد پادشاهی شو در طول دوره سه پادشاهی بود.حمایت از استفاده همزمان از قانون و آداب و استفاده همزمان از حیثیت و فضیلت.شرکت ما SHUKE را به عنوان فرهنگ اصلی در نظر می‌گیرد و باعث می‌شود کارمندانش سخت‌گیر، درستکار، منطقی باشند و به فضیلت احترام بگذارند و آن را به قابل اعتمادترین شریک استراتژیک مشتریان تبدیل کنند.ما متعهد به ساخت اولین برند سانتریفیوژها در چین بر اساس چشم انداز بزرگ "پایه گذاری بر بازار غربی، توسعه بازار داخلی و گسترش بازار خارج از کشور" هستیم.

چشم انداز شرکت:

بهترین شریک برای راه حل های آزمایشگاهی.

ارزش های شرکتی:

به بهبود ادامه دهید، اول خدمات دهید

اصل خدمات:

کیفیت اول، مبتنی بر یکپارچگی